Gratis Ebooks

 

Sådan får du jobbet

Denne bog er ment som et opslagsværk, der indeholder korte præcise guidelines for hele jobsøgningsprocessen. Brug bogen efter behov...

 

Download

 


 

Statistik

Et gratis kompendium til Statistik for bachelor og kandidat studerende. Kompendiet er en venlig gennemgang af statistikkens centrale områder, der lægger vægten på overblikket. De mange eksempler giver desuden læseren en "kogebogsopskrift" på, hvordan...

 

Download

 


 

Mikroøkonomi

Et gratis kompendium til Mikroøkonomi for bachelor og kandidat studerende. Mikroøkonomi handler om at beskrive og forstå hvordan forbrugere og virksomheder, og folk generelt, træffer beslutninger, og derfor også om hvordan man kan påvirke disse beslutninger, via for eksempel forskellige politiske tiltag. Bogen giver et præcist og konkret indblik i mikroøkonomisk teori...

 

Download

 


 

Finansiering

Dette kompendium henvender sig primært til HA-studerende på CBS, der studerer faget Finansiering på HA-almen 2. år. Kompendiet er ikke ment som en lærebog, men nærmere som en form for opskriftsbog, der skal medvirke til at skabe et overblik over – de til tider komplekse – problemstillinger i Finansiering...

 

Download

 


 

Hvem tror du egentlig du er?

Inspirerende beskrivelse af dine vaner og det, der driver dig i hverdagen. Du vil se, hvad der holder dig tilbage og få øje på ressourcer, du benytter alt for lidt...

 

Download

 


 

Fra studie til job

Formålet med jobsøgningshåndbogen er at give inspiration og gode råd om det at få og have job som akademiker...

 

Download

 


 

Nationaløkonomi

Et gratis kompendium til Nationaløkonomi for ingeniør studerende. Dette kompendium fungerer som et alternativt redskab til at forstå opbygningen af og anvendelsen af makroøkonomiske modeller. Emner som Varemarkedsmodeller, IS-LM modeller og AD-AS modeller indgår i dette kompendium...

 

Download

 


 

Opsummerende Erhvervsret til HHX

Gratis Erhvervsret kompendium til HHX. Emner som denne bog gennemgår er eksempelvis Produktansvar, Aftaleret, Fuldmagtsforhold, Ejendomsret, Pant og meget mere...

 

Download

 


 

Afsætning

Bogen er skrevet med udgangspunkt i Philip Kotlers Marketing Management, 11. udgave, 2003. Den skal forstås som et dansk supplement til Philip Kotlers bog – og det er derfor ikke hensigten, at denne bog skal kunne stå alene. Bogen er ment som en hjælp til de studerende...

 

Download

 


 

Find flere gratis ebooks på Bookboon.com

Find de nyeste studierabatter og studentertilbud til Danmarks barer, caféer, sportsgrene, butikker, teatre, biografer, studiejobs og studiebøger.